Legal Conditions

Onze uitlaatservice heeft per dienst soms meer dan acht honden tegelijk. Na verloop van tijd vormt deze groep een roedel en gaat ook roedelgedrag vertonen. Dat houdt in dat er wel eens gestoeid wordt, maar ook dat de honden elkaar zullen beschermen. De roedel stimuleert uw hond om meer te bewegen en zich sociaal te gedragen naar andere honden. Juist omdat de groep zo intensief contact heeft is het heel belangrijk dat wij, u en uw hond een aantal voorwaarden overeenkomen alvorens uw hond met onze uitlaatservice meegaat. Hondenuitlaatservice De Strandgasten hanteert slechts een beknopte lijst voorwaarden. Deze voorwaarden dienen ter bescherming van uw hond, de andere honden in de roedel, uzelf en hondenuitlaatservice De Strandgasten. In het kort komt het er op neer dat onze uitlaatservice er van uitgaat dat uw hond de basiscommando’s begrijpt en gehoorzaam is, dat uw hond gezond is en alle inentingen heeft gehad. Verder kunnen loopse teefjes niet mee met de uitlaatdienst. Het complete document vindt u hier: algemene voorwaarden hondenuitlaatservice De Strandgasten Als u uw hond met de uitlaatdienst laat mee gaan, gaat hondenuitlaatservice De Strandgasten er van uit dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden. Wat ook belangrijk is dat de honden niet te lang in de bus zitten.